Fatbardha Budini:Adhuroj buzēqeshjet.


Fatbardha Budini

Adhuroj buzēqeshjet.

Adhuroj buzēqeshjen e fēmijēve kudo,

qē ndodhen dhe gjithmonē,
sepse ata kanē buzēqeshjen mē tē bukur

dhe mē tē sinqertē ně botē.

Adhuroj buzēqeshjen e tē varfērve, jetimēve,

edhe pse sytē i kanē tē mbushur me lot,
dinē dhimbjet e tyre, qē t’i kthejnē nē forcē.

Adhuroj buzēqeshjen e ēmbēl tē fēmijēve autik,
ata kanē njē botē tē pasur nē mendje dhe nē shpirt.

Adhuroj buzēqeshjen e fēmijēve,

qē nuk dēgjojnē dhe nuk shikojnē,
qē nēpērmjet shenjave dhe mimikave tē fytyrēs

gjithçka qē kanē nē shpirt mundohen ta tregojnē.

Adhuroj buzēqeshjen e invalidēve,

qē edhe pse qēndrojnē nē karrocē,
dhimbjet qē kanē nē trup dhe nē shpirt i

pērballojně mē mirē se çdo njeri nē kētē botē.

Adhuroj buzēqeshjen e pleqve,qē ndodhen nē vetmi,
edhe pse shpirti u qan dhe i ka kapluar trishtimi,
sepse fēmijēt ua largoj i mallkuari emigrimi.

Adhuroj çdo buzēqeshje nē kētē botē,
edhe pse çdo njeri mund tē ketē brengē

nē shpirt dhe sytē tē mbushur me lot.

Adhuroj Zotin e madhērueshēm,qē na krijoi,
qē na jep forcē dhe guxim,

qē sfidat e sjetēs me lehtēsi t’i pērballojmē.
Fier/9/4/2022

About Post Author