Fatbardha Budini:Koha jonë


Fatbardha Budini

Koha jonë.

Koha jonë herë fluturon,herë zvarritet,

zgjedhja bëhet dhe ajo fillon dhe venitet.

Ditët vijnë,shkojnë koha fillon dhe vdes,

ka mundësi të vogla,pa asnjë shpresë.

Besimi që na është dhënë për momentin nuk mund t’a rifitojmë,

koha për ne, ndonjëherë është herët,kurrë ose vonë.

A mund të sajojmë kohën,a po prej nesh ka ikur përgjithmonë?

A do të mbarojmë a po është koha ajo që neve na e tregon.

A mund t’a ndalojmë kohën, apo t’a lëm atë të vrapoj?

Jo ne aspak nuk kemi gjë në dorë

është Zoti që kohën tonë do e ndaloj.

About Post Author