Fati im-Leonard Pipa


FATI IM

Fati im,

Litar me penj,

Lidhur zgjidhur në lumenj,

Shkoqur kuaj në lëmenj,

Ngjizur, stisur me cipenj!

Fati im,

I gjori fat!

Mijëra herë e kam inat,

Hapur,mbyllur kat më kat!

Lodhur, shplodhur plak i ri,

Fuqia mbi pafuqi!

Fati im,

Kurorë me shkarpa,

Dhjetë tamburë, dyqind harpa!

Mbathur, zbathur me të katërta!

Fati im

Litar me kashtë,

Lidhur, zgjidhur pesë a gjashtë,

Jorgani me këmbët jashtë!

About Post Author