Fatmir Pushi:Maskarenjtë


MASKARENJTË

AUTORI :FATMIR PUSHI

Mbjellja e urrejtjes, dhe keqdashjes !..

Duke i lënë njërzit në pritje,

Uqërit ,po i luten zotit ……

Që tju lehtësojë gjëndjen shpirtërore,

Për vrasjet, vjedhjet, e mashtrimet,

Por nuk do ta kenë aqë të lehtë,

E zeza është si errësira e universit,

Ajo i gërryen dal nga dal nga brënda ,

Gjer sa krimbi tu futet në palcë ,

Dhe do ti shkatërroj të gjithë,

Ata që kanë sunduar si fantazma.

About Post Author