Feri Arifi-Beteja e Gazimestanit e vitit 1389 u zhvillu në Binçë ditën e parë që hynë në Dardani


Pra ku janë varret e betejes në Gazimestan, ku janë eshtrat dhe varret qe ishte bërë beteja në këtë vend të Fush Kosove?

Pse Urosheviqi,” ne Binçë i thanë banorët se ata eshtra qe janë gjetur nuk janë tonat.

Po kush janë Cajkiqët?

1.Cajkiqët, sot (janë 1 shtëpi),

2.Mirnoviçët, (1 shtëpi). Edhe këta u vendosën së bashku me të shpërngulurit e sipërm, që erdhën nga Breza vend i shqiptarve. Për Cajkiçët dhe Miranoviçët, të cilët ishin nga Breza, një plak, deklaroi sipas Urosheviqit, se ishin nga Binça.”

Mirëpo, ai e tregon ngjarjen kështu: më 1389, një plakë duke mbushur ujë në krua aty në Binça, e paskan pyetur osmanët se ku është dera e kalasë dhe kjo u paska treguar osmanëve se qyteti apo kalaja e ka portën në drejtimin e lindjes së Diellit, turqit paskan hyrë brenda për shkak të kësaj që u paska treguar, siç thuhet në librin e Urosheviqit, shihet qartë në faksimil se kjo është e vërtetë se ata janë të mallkuar sipas Urosheviqit dhe nuk mund të kenë më shumë se dy shtëpi m’u për këtë lufta e Kosovës është bërë më 1389 në Binçë e jo në fush Kosovë. Mirëpo, pas kësaj ata banorët paskan ikur e shkuar në Brezë. Kjo e vërteton se sllavë kjo tokë nuk kishte kur erdhën Osmanët. Kalatë ishin tonat, Bresti me kalanë ishte i shqiptarëve. (serbët nuk kan kala). Unë si autorë e kam shëtitur vendin e tyre dhe këta janë sipas vendit i cili quhej edhe sot Vendi i Reshkeve, ku ngrohë Dielli. Por, sot në Binçë ende këta, serbët e asimiluar e quanin vendin Malinë, Rreshke e Kodra e Gjatë, në shqip. Si ka mundësi që t’i thonë sllavët emrat në shqip,” ku edhe gjysma nga ata janë shqiptarë. Lexo faksimilin serbisht.