Feri Arifi-Maqedoni


MAQEDONI

Autorët sllavo-rusë dhe ata të konvertuar në sllavomaqedonas sot, si Jovan F. Trifunovski, i cili në librin e tij, me titull: “Skopska Crna Gora” Mali Zi i Shkupit, i cili në vazhdimësi i shkruan disa mendime së bashku me Svetozar Tomçin, që janë shumë të gabuara dhe mjaft tendencioze kundër shqiptarëve, e që janë të pa argumentuara shkencërisht, ashtu siç ishin të porositur që të shkruajnë disa libra për shqiptarët e ardhur si myslimanë, në këto troje, ky harron se e kujt ishte Dardania, Iliria, Thrakia. Këta autorë harrojnë se kjo popullatë ishte shqiptare ortodokse trake, pajone, vllahe, e ilire, ende pa ardhur osmanët në këto troje nuk kishte sllav. Po nëse ishin sllav ku i kanë varret deri më 1900, popull pa varre nuk ka askund. Mirëpo ata që nuk e ndërruan fenë mbetet “Rajë” që don të thotë të pa ndryshuar në bindjet e veta fetare vendore, popull ortodoks jo myslimanë që nuk u konvertuan në myslimanë që ishin vendor. Ende sot kanë mbiemra të njëjtë po edhe e mbajnë mbiemrin Raja, kur në të gjitha fshatrat e Maqedonisë ata shqiptarë që nuk u konvertuan quheshin raja nga Sllavo-ruset ose kaurrët ortodoks, nga turqit, ndërsa katolikët shqiptarë quheshin Rimo katalik shqiptarë ose llatin. Se fundi e gjithë trysnia ishte te shqiptarët mysliman, për t’i dëbuar nga trojet e veta, kështu vepron edhe akademiku Bllazhe Ristovski në “Enciklopedien maqedonase”, dhe të tjerët autorë ku thonë me atë stilin shovinisto ruso-sllav, se shqiptarët kinse janë të ardhur nga malet, e sidomos nga Shqipëria e Veriut, duke i fyer kinse janë të ardhur si turq dhe myslimanë në këto vise, pa e përmenduar emrin shqiptar ortodoks, para vitit 1389, që ishin banorët e hershëm fisnik apo malësorë të këtyre trevave, të cilët i ndërtuan mijëra objekte kishtare në këto territore ku dhe i kanë varret e tyre si dëshmi, për t’u kundërpërgjigjur këtyre akademikve sllavo-rus, për këto tema shkruajnë dhe qindra autorë të paguar e të shkolluar nga Rusia cariste, siç janë Millosh M. Millojeviqi, Haxhi Vasileviqi, Branisllav Nushiqi, Jovan Cvijiqi, Svetozar Tomiqi, Grashanini, Atanas Urosheviqi, e ky Trifunovski dhe shumë të tjerë, siç janë Dragan Vasilevski, Bllagoja Markoski, Nikolla Panov, Nikolla V. Dimitrov, Gjorgji Pavllovski etje. Të gjithë këta shkruan kundër shqiptarëve që kishin pranuar fenë mysliman nga osmanët dhe harruan se vet ishin këta duke filluar nga Dalmatë, Vllah, Tribalë, Trakë, Dakë, Epirotë, Helenë, etje.

About Post Author