Feri Arifi:Tanusha


TANUSHA

Ky fshat, siç thotë edhe Fadil Reshat, autor turk bazuar në dokumentet arkivore otomane, tanushasit e vlerësonin trimërinë edhe të armikut por e përbuznin qyqarllëkun e të gjithë atyre frgacakve.

Për ta njohur më mirë historikun e këtij fshati kërkohet një hulumtim serioz shkencor. Nga kur ështe i banuar ky vend, sepse varret jane mijavjeçare me unvers. Nga ajo që mund të vjelim nga dokumentimet e huaja mund të shihet se Tanusha në hershmëri nuk ishte kjo që është tani por shume e madhe:

Ja çka thonë të tjeret.

”Танушевци имала некогаш 120 cелски населбии еден градче. Според тогашната административна поделбана ова област сите населени места му припагале на гиланска околиа.”

(Fshati Tanushë dikur ka pasur 120 vendbanime fshatare dhe një qytezë. Sipas ndarjes se atëhershme administrative të gjitha vendet e banuara i takonin rrethit të Gjilanit).

Gur varri ku fiksohet simboli dardan i diellit i cili nuk është vetem ky po ka qindra të tjerë: (FOTO: por dhe shkrimi Feri Arifi ).