Fjala-Seti Pezaku Vladi


FJALA

Fjala,

syth i jetës që çel në blerim,

shteg i rrezes së ngrohtë

dimrat e ftohtë.

Fjala,

bëhet melodi

kur duam ta bëjmë këngë,

bëhet grurë

dhe ku toka është gur,

bëhet dritë

dhe ku drita është fik.

Prapa fjalës

këndon bilbili,

prapa fjalës krakëllinë korbi.

E ç’nuk bëhet fjala

kur di ta lakosh!

Ligjërimi i saj

shtratin rrjedhës i ndryshon,

ngre një qytetërim,

fjalë e nxituar

shuan një ëndërrim.

Fjala,

hedh shtat në blerim të vet,

lulëzon në pranverë,

kuqëlon në vjeshtë,

kur foku zbardhon

bëhet ujëvarë,

pikon ar.

Ta përdorim fjalën

si psalme të shenjta,

ta duam fjalën

të moçme e të re,

si Zoti na do ne!