Forca dhe Dhurata e Femrës: Një Ese e Bazuar në Poezinë e Kumrie A. Shala-Nga Agon Halabaku


Forca dhe Dhurata e Femrës: Një Ese e Bazuar në Poezinë e

Kumrie A. Shala

FORCA FEMRËS

Edhe nëse Zoti i ka nda gjinitë,

trurin e njeriut nuk e ka ndarë,

Nuk i ka ndarë emocionet, ndjenjat e as epshet.

Them se e ka ndarë peshën, e si dhuratë ia fali mashkullit.

Ndërsa femrës ia la barrën e rëndë që të krijoj mashkullin,

që të mbush botën me plot të mirë e shpirtë ligj.

Krijesa të pavlera për njerëzimin.

E që vlera për ta është vetëm leku dhe epshi.

Nëse mendoni se femra është e “cektë” gaboni, nëse mendoni se femra është vetëm nevojë për mashkullin dhe këtu gaboni.

Sepse femra është ajo që e krijoj mashkullin,

E botës i dha kuptim e gjallëri jete.

Ti, mashkull që je i fort,

me muskuj, e që përpiqesh me lek të sundosh botën, e femrën ta përulësh, e ta përlyesh gabohesh.

Sepse femra është hynore, në dorën e të madhit Zot.

Atë s’e mbron ti, por pafajësia e natyra e saj engjëllore.

Harrove se femra e coptoj çdo pjesë të trupit për ty, pa bërë zë, pa u ankuar.

Heshtjen e frikën e mbante çdoherë në gji, që të mbulojë egon tënde.

Femra është e fortë, ajo rron me shpresë që një ditë të bëhesh burr me identitet. E jo përulës i epshit,

Që femra tjera vret…

Në poezinë “FORCA FEMRËS” të Kumrie A. Shala, poetja na ofron një pasqyrë të thellë dhe emocionuese mbi rolin dhe fuqinë e femrës në shoqëri. Poezia sfidon stereotipet gjinoreduke theksuar forcën e brendshme dhe rolin thelbësor të saj në krijimin dhe mbajtjen e jetës.

Duke eksploruar këtë poezi, mund të thellohemi në disa aspekte kyçe që ndriçojnë natyrën e vërtetë të femrës dhe rëndësinë e saj të pashmangshme në botë.

Roli Krijues i Femrës

Në vargjet e para, Shala thekson se Zoti mund të ketë ndarë gjinitë, por nuk ka bërë dallim në mendjen e njeriut, ndjenjat apo emocionet. Kjo ndarje e pabarabartë, sipas poezisë, është një iluzion që shoqëria ka krijuar. Peshën fizike mund t’ia ketë dhuruar mashkullit, por barrën e krijimit, edukimit dhe mbajtjes së jetës ia ka lënë femrës.

Kjo tregon se femra është zemra dhe shpirti i njerëzimit, e cila jo vetëm që krijon jetë, por edhe i jep kuptim dhe gjallëri botës.

Sfida e Stereotipave Gjinore

Poezia sfidon në mënyrë të drejtpërdrejtë idetë e gabueshme për femrën. Shala e kundërshton idenë se femra është e cekët apo e dobët, duke theksuar se femra është ajo që krijon mashkullin dhe i jep kuptim jetës. Kjo është një thirrje për të njohur dhe vlerësuar rolin e femrës përtej kufijve të ngushtë të stereotipave gjinore.

Poezia vë në pah se femrat nuk janë thjesht një nevojë për mashkullin, por krijesa të pavarura dhe të fuqishme që mbajnë peshën e botës.

Femra si Qenie Hyjnore

Shala e përshkruan femrën si një qenie hyjnore, e mbrojtur jo nga forca fizike e mashkullit, por nga pafajësia dhe natyra e saj engjëllore. Kjo perspektivë e vendos femrën në një piedestal të lartë, duke nënvizuar se ajo është e fuqishme në mënyrën e saj unike dhe të natyrshme. Në këtë mënyrë, poezia sugjeron se respekti dhe nderimi ndaj femrës janë të nevojshme, jo për shkak të dobësisë, por për shkak të natyrës dhe forcës hyjnore të saj.

Sakrifica dhe Durimi i Femrës

Poezia nxjerr në pah sakrificën dhe durimin e femrës. Ajo copëton çdo pjesë të trupit për dashuri, pa bërë zë, pa u ankuar. Kjo sakrificë e heshtur dhe e pandërprerë është një testament për fuqinë dhe qëndrueshmërinë e saj. Përmes kësaj, Shala tregon se femra është një shtyllë e qetë dhe e fortë, mbi të cilën mbështet dhe mbahet shoqëria e familja, shpeshherë duke duruar në heshtje dhimbjen dhe frikën për të mbrojtur të tjerët.

Një Thirrje për Ndryshim

Në fund, poezia është një thirrje për mashkullin që të rritet dhe të bëhet një burrë me identitet të vërtetë, jo thjesht një sundues i epshit. Kjo kërkesë për ndryshim është një apel për një shoqëri më të drejtë dhe më të barabartë, ku femra nuk është më një objekt i sundimit, por një partner i barabartë dhe i respektuar.

Në përfundim, poezia “FORCA FEMRËS” e Kumrie A. Shala është një manifest i fuqishëm që lavdëron rolin dhe fuqinë e femrës.

Ajo na kujton se femra është burimi i jetës dhe kuptimit, një qenie hyjnore dhe e fortë që meriton respekt dhe nderim. Përmes kësaj poezie, Shala na fton të rivlerësojmë perceptimet tona dhe të njohim forcën e vërtetë të femrës në të gjitha dimensionet e saj.