Freno mllefin-Kasam Shaqirvela


FRENO MLlEFIN

Nëse do që të kesh sukses

Mllefin në jetë ta kalërosh

Dështimit mos i lë akses

Frerin në dorë fort ta shtrëngosh.

Udhën le të ta zgjedhë mendja

Pasi ta dëgjojë nga zemra dëshirën

Kalëro fort dhe ti mbi ndjenja

Arsyeja do ta bëjë më të mirën.

Madje dhe shpirti fort e pëlqen

Atë çka zemra ia sugjeron

Sa herë që koka rrëzëllen

Drita e saj shpirtin e praron.