Fshatin si do e gjeni-Vangjel Nasi


Gjysmë njomë ,gjysmi i thatë ,

Male Fusha bari i gjatë ,

ikët jashtë për barin kashtë ,

blegërijë bagëti s’latë …!

Fshatin e bukur e braktisët ,

Bari mbirë shtëpive brënda ,

Mbi krevate mbi qilima

Minjtë kanë hapur vrima …!

Tek e tuk ndonjë plakë

Kujdeset për ndonjë plak

Në dikush mbahet më këmbë

Tu vërë shtëpive ndonjë s’tëngë ….!

Një ditë kur këtu të vini

Ju gra nikoqire të Fshatit

Mblithni plaçkat orenditë

Mos vallzojnë sipër Minjtë…..!

Në dikush pleqtë sdo gjejë

Mbi divan kanë s’keletët

T’i mbledhë t’i kumandarë

Ta kenë dhe ata një gur mbi varr …