Gërshetimi i elementeve të natyrës dhe ndjenjave… Dr.Agon Halabaku


Dr.Agon Halabaku

Gërshetimi i elementeve të natyrës dhe ndjenjave në poezinë “Ty të dashurova” të Blerta Bashës

Poezia “Ty të dashurova” shpreh një lidhje të thellë emocionale dhe pasionante me një person të dashur, ku përmes përdorimit të imazheve të natyrës dhe elemente romantike përshkruhen ndjenjat e thella të dashurisë. Përdorimi i figurave stilistike letrare, si dhe përdorimit të ritmit dhe rimës, krijon tension emocional dhe muzikalitet në poezi.

fillim të poezisë, poetja përdor vargje shprehëse, si “sy bukur” dhe “vetull gajtan”, për të përshkruar bukurinë dhe mrekullinë e personit të dashur. Kjo thellohehet edhe shumë me ndjenjat e pasionit dhe dashurisë që shprehen nëpërmjet përdorimit të fjalëve si “dogje” dhe “zog”, që përforcojnë zjarrin dhe intensitetin e ndjenjave të saj.

Figurat stilistike letrare, si metafora dhe personifikimi, janë të pranishme në të gjithë poezinë për të rritur tonalitetin emocional dhe lirizmin e poezisë. Përdorimi i “feniksit” si një simbol i rilindjes dhe forcës së brendshme për të përballuar sfidat e jetës përforcon mesazhin e ndihmës dhe mbështetjes në kohë të vështira.

Në lidhje me rimën dhe ritmin, poezia përdor një strukturë të qartë dhe të rregullt për të krijuar muzikalitet. Rimat e përdorura, si “gushë/prush” dhe “dallëndyshja/bukura”, krijojnë një lirizëm dhe harmoni në tërë tekstin, duke ndihmuar në përshkrimin e ndjenjave dhe imazheve të dashurisë.

Edhe pse me dallime në stil dhe ritëm poezia tregon një ngjashmëri me Sonetin e Xlll të Pablo Neruda, në intensitetin e ndjenjave dhe përdorimin e imazheve romantike. Edhe pse stilistikisht të ndryshme, të dy poezitë shprehin një ndjenjë të thellë të dashurisë dhe dëshirën për të qëndruar bashkë me personin e dashur, edhe në momentet e ndarjes dhe largimit fizik.

Poezia “Ty të dashurova” e Blerta Bashës është një shembull i shkëlqyer i lidhjes së elementeve të natyrës me ndjenjat e poetes, duke krijuar një tension emocional dhe muzikalitet të bukur në tekst. Nëpërmjet imazheve poetike dhe figurave stilistike, ajo shpreh një dashuri të zjarrtë dhe një lidhje të përjetshme me personin e dashur.