Gjakova 196-Jashar H Selmanaj


1.

Më vasha më të bukurat

Besa më vajza shumë të reja

Ah, për Gjakoven është urat

Në djepin e kultures shkelqën hareja.

2.

E shiqoni emancipimin

Ah, në syt e tyrë më krenari

Hapur e tregojnë gëzimin

Gjakovë djep i kulturës për shqiptari.

3.

Zgjuarsin më traditë

Trashegim e ka Gjakova

Armikun e ka tronditë

Nga gjakova çdo herë lulzojë kosova.

4.

Më djem, si petritat

Gra dhe burra të kulturuar

Ah, nuk i flaken traditat

Të mënçurë dhe të gjithë të shkolluar.

5.

Në keto dekada

Gungujt tingull në violin

S’ kishte bllokada

Fshataret e humbën betejën në tavolinë.