Gjarpërinjtë e kombit-Nexhat Bexheti


Gjarpërinjtë e kombit

Tokë e shenjtë, dhuratë nga zoti

Na është dhuruar, që moti

E madhe,nga historia e kutptojmë.

Nga e tashmja,duhet t’a mjerojmë

Mos të akuzojmë, dhe kotë të qajmë

Ne vetë, nuk mundëm t’a mbamë

Gjersa andej, na e coptonin ne rinim

Indolencë,e skajshme gjoja se dinim

Me lehtësi,njeri  tjetrin e sulmojmë

Të parët e kombit,nuk i nderojmë

Pse ate t’a dëgjojmë, prijës bëhem unë

T’a rëzojmë ate,mua me më emëru.

Nexhat Bexheti