Gjeneral!-Fatmir Pushi


Gjeneral !…….

Tanku juaj është një armë e fuqishme,

Ai shkatërron shtëpi, ura, pyje,

Vret njërëz i kthen në pluhur,

Por ka një mangësi !………

I duhet një shofer ?……

Gjeneral !………

Bombarduesi juaj është i fortë

Shkatërron çdo gjë si uragian,

Dhe mbanë një ngarkesë të madhe,

Më të madhe se një elefant,

Por ka një mangësi .?………

I duhet një mekanik………

Gjeneral !…….

Avioni juaj luftarak fluturon shumë largë,

Dhe lëshon predha mbi popuj,

Vret njërëz fëmij , e të moshuar,

I lë sakat u thyen krah e këmbë,

Shkatërron një qytet të tërë,

Por ka një të mangësi……

Piloti që e drejton,

E ka lindur një nënë.

Njëriu është faktori kryesor !…

Është ai që çdo gjë shkatërron,

Por ka një mangësi ?…

Para se të hedhin predhat

Ai duhet të mendoj !…..

About Post Author