Gjetja, Problemi…


Gjetja, Problemi

Gjithmonë gjetje që nuk shoqërohen me një proces të thjeshtë të mundshëm të aplikimit të gjetjes. Referime gjithmonë problemeve pa u shoqëruar me zgjidhjen.

Mire atehere. Secili prej nesh duhet të gjejë të vërtetën. Si do ta bëjë ai?
Meqenëse ekziston një proces përmes të cilit zbulojmë realitetin dhe të vërtetën në të gjitha fushat njohëse, pse nuk i referohemi dhe si mund ta përdorim atë në fushën konjitive sociale?

Pse qëndrojmë në gjetje? Pse i përshkruajmë problemet dhe nuk përmendim zgjidhje të dokumentuara?

About Post Author