Gjuhën…emrin mos ndryshoni-Aferdita Hadaj


——————————–

Vëllezërit tanë që emigroni.Gjuhën

mëmë mos e harroni

Edhe emrat……mos

ndryshoni.Jeni bijt

e këtij vendi,

sado larg, që të qëndroni.

S’ka si gjuhë e tokës

mëmë, dhe emrin që trashëgoni.

Janë themel me

rrënjë,të forta me

çelik, këmza betoni.

Ju duhen, dhe gjuhë

të huaja,se rrethanat

ua kërkojnë.

Veç flisni “SHQIP”në

familje,fëmijët mos t’a harrojnë.

Pa le,dhe emrat

ndryshuar,keni humb

identitet. Emrin që

nëna ju vuri, Ju ka

bekuar, për jetë.

Prandaj ju fëmijve

tuaj,ju vini emra

shqiptarë.

Ju mësoni gjuhën

mëmë…t’a dinë

prejardhjen,nga janë.

Gjuha shqipe sa e

mirë.Sa e ëmbël

sa e gjerë.

Sa e lehtë sa e lirë.

Sa e bukur sa

e vlerë.

Kështu,shkroi Naimi

ynë, për gjuhë

shqipe florinë.

Mos ja humbni

bukurinë.Ta mbajnë

gjallë, brezat që

vijnë !!!