Gjuhët profetike dhe autoktonia shqiptaro-izraelite-Shkruar nga Sami ARIFI


Shkruar nga Sami ARIFI

Shkruar nga Sami ARIFI

Nëse shikohet nëpër kohë, në veçanti për një kohë shumë të herëshme, autoktonia dhe lëvizjet e njerëzisë në planetin e Tokës, paraqitet, shtohen ca argumente mjaft të rëndësishme, meqë 12 mijë vite para lindjes së Krishtit, pra, para “Përmbytjes Natyrore” nga uji, egzistonte kontinenti i Atlantidës (që sot është shëndërruar në akullnaj) ku në planetin e Tokës qëndronin dy superfuqi botërore: Pellazgjia dhe Drakonia…këtë të fundit e përbiu uji, ndërsa Pellazgjinë e mori uji më ndadal, dhe një numër i vogël i këtyre njerëzve shpëtoj, përmes anijeve nga “Përmbytja Natyrore” prej ujitë, dhe u vendos në Egjipt ku aty formuan, pas “Përmbytjes së Natyrës” nga uji, Qeverinë e parë të njerëzisë, pra, Qeveria e parë e njerëzisë u formua në Egjipt, e quajtur Qeveria e Faraonëve (ship ka kuptim faraonët=fara e jonë; Fara=Fara. On, Ona=Jona) me udhëheqës Thotin, njerëzit flisnin gjuhën e moçme shqipe-pellazgjishten.
Emri i Thot-it ka kuptim vetëm në gjuhën shqipe, veta e tretë njejs, ai thotë-Thot-i, pra izraelitët ishin fis pellazg, ishin edhe ata përbërës të kësaj Qeverie- Thoti. 1000 vite para lindjes Krishtit izraelitët nën udhëheqjen e Mojsiut (profetit Mojsiut=Musës) shkëputen nga Qeveria e Thotit dhe dalin në vendin që sot quhet Palestinë, por që, në atë kohë ishte vend i papopulluar me njerëz siç ishin edhe ca vende tjera psh Evropa, pra, filloi vonë të popullohet Evropa, e cila, mori emrin Evropë, sipas emrit të qikës së Pellazgut, Evropa.
Përveç Kontinentit Atlantidës që kishte dy shtete superfuqi, pjestë tjera të Tokës mud të kenë pas pak njerëz por që ishin me pak vetëdije për jetën, Qeveria e Thotit filloi ta vetëdisojë njerëzinë.
Pellazgët dhe fiset e tyre kishin filluar pas „Përmbytjeve të Natyrës“ nga uji ta popullojnë prapë me njerëz planetin e Tokës.
Pra, autoktonia është e atyre që nëpër kohë flisnin gjuhët hyjnore, si pellazgjishtja (shqipja e moçme), me Atamin, (At=Zot; At=Babë, kurse Am=Më jep; Amë=Nënë), izralelishtja me Mojsiun, Davidin e Krishtin si dhe së fundi me ardhjen e profetit Muhamet edhe arabishtja e moçme është gjuhë hyjnore…