Gjurmët i lashë në Arrëz:nga Fatmir Pushi


Gjurmët e mia janë rregjistruar tek ty !..

Në numurat e këmbës ndërruar në vite,

Tek opinga….. me shollë të grisur,

Në dëborën…. e madhe me suferine.

Sa herë të kamë shkelur zbathur,

Me putrat …………e këmbës time,

Në rrugica, gërxhe, male e fusha,

Janë vizatuar damarët e këmbës time.

Gjurmët më ngelën në hartën e Arrzës,

Ato tregojnë, se dikur kamë jetuar aty,

Ato janë ngulur në tokën e sajë,

Ku si shkulë dot…… asnjë stuhi.

Gjurmët tregojnë se nga jam,

Cilët ishin stërgjyshërit e mi,

Nga Kicoku……. .deri në Qafë,

Çdo gjurmë………. ka një histori.

Gjurmët i lashë tek porte shkollës,

Aty ku për herë të parë mësova ABC,

Edhe pse sot ajo nuk ekziston,

Jani Maliqi mësuesin e parë kujtoj.

Gjurmët e mia i lashë tek fusha e sportit,

Eh !…..Sa këpucë që kamë grisur,

Rumenige ma kishin vendosur nofkën,

Të gjithë shokët kështu më flisnin.

Gjurmët e mia i lashë në Arrëz,

Ku zemra ime……. qe e gëzuar.

Vetëm aty……. dallohen stinët,

Po kamë kohë që skam shkuar.

Gjurmët e mia u përhapën kudo,

Në Shqipëri dhe në dhe të huaj,

Por nuk janë si gjurmët që lashë në Arrëz

Ato më kujtojnë……moshën e rinis.