Gllazhnja-Kumanovë-Nga Feri Arifi


Nga Feri Arifi

Gjatë periudhës sllave ju vu syri kësaj toke.I cili ky rajon mbeti jashtë mundësive për tu gjurmuar nga shqiptarët.

Këtë vend e morri Rusia, sepse në administratën e rregullt civile erdhi sllavizmi, më 1958 u ndertua ta quaj Brana e Likovës, në fshatin Gllazhnje i cili u shpërngul rrënjësisht dhe sot gjindet nënë ujë.

Mbetën shumë fshatra të mbuluara me ujë pse, pse dhe aty u kapen u morren katër mumje në varret që sot janë nën ujë. Në cilin vend i derguan sllavet, ata sot të tregojn se të kujt ishin, që kurrE nuk u përmenden nga ta?

Gllazhnja-Kumanovë