Globalizimi dhe ndërkombëtarizimi i kriminalitetit-Nga Nexhat Bexheti


GLOBALIZIMI DHE NDËRKOMBËTARIZIMI I KRIMINALITETIT

Nexhat Bexheti
Fenomeni i globalizimit ekonomik karakterizon gjithnjë e më shumë shkencën moderne,jetën politike dhe shoqërore të botës moderne dhe të çdo vendi në të. Globalizimi paraqet procesin e përdorimit intensiv të rezultateve të zhvillimit të përshpejtuar shkencor dhe teknik me qëllim të zgjerimit të korporatave të mëdha dhe vendeve që i përkasin dhe vazhdimisht çojnë në ndryshime të shumta të thella dhe të larmishme në nivel global. Së bashku me globalizimin ekonomik, i shënuar si intensive me zgjerimin e kompanive të mëdha shumëkombëshe në të gjithë planetin, gjithnjë e më shumë flitet për forma të tjera të globalizimit si globalizimi i kulturës, medias, komunikimit dhe të ngjashme. Nëse, përkatësisht, bartës të globalizimit ekonomik janë kompanitë shumëkombëshe që bëjnë fitime në të gjithë planetin, natyrisht me ndihmën dhe mbështetjen e vendeve të origjinës së tyre, atëherë mund dhe duhet të supozohet se ekziston një marrëdhënie e caktuar midis globalizimit dhe organizatave kriminale ndërkombëtare ekzistuese.
Mund të thuhet me siguri se globalizimi ekonomik, si motori kryesor i ndryshimeve të thella që shenjojnë botën moderne, ka ndikim në zhvillimi i krimit ndërkombëtar dhe se sot mund të flitet për globalizimin e krimit, veçanërisht në lidhje me krimin e organizuar ndërkombëtar. Madje mund të argumentohet se globalizimi ekonomik në një farë mënyre lehtëson shfaqjen dhe forcimin e kriminalitetit ndërkombëtar dhe që, në të njëjtën kohë,kriminaliteti ushtron një ndikim të caktuar në këtë zhvillim ekonomik global.
Studimet e shumta të kryera në mbarë botën tregojnë se ekziston një kombinim i vendeve të zhvilluara dhe kompanive gjigante që po pushtojnë tregun botëror. Megjithatë, atë hulumtimet tregojnë se organizatat kriminale ndërkombëtare hyjnë në marrëdhënie me vende të zhvilluara dhe të pazhvilluara dhe me kompani gjigante ndërkombëtare. Në fakt, kompanitë gjigante ndërkombëtare,ata nuk zgjedhin fondet me synimin për të përfituar dhe nuk kursejnë asnjërën aplikimi i metodave kriminale. Organizatat kriminale shumëkombëshe, si kompanitë multietnike,ata përdorin rezultatet e zhvillimit shkencor për qëllimin e arritjes së qëllimeve të tyre, dhe, nuk i njohin kufijtë kombëtarë, shprehin ambicie për t’a dominuar një hapësirë ​​sa më të gjerë, e cila edhe sot është pak a shumë e kufizuar në planet. Pikërisht për këtë, aktorët kryesorë të globalizimit, për të arritur qëllimet e tyre, përpiqen të dobësojnë sa më shumë shtetin ligjor, atëherë kjo i zvogëlon mundësitë. të këtyre vendeve për të parandaluar zgjerimin e krimit. Prandaj, globalizimi forcon krimin sepse dobëson shtetet, të cilat janë barrierat kryesore forcimin dhe funksionimin e organizatave kriminale ndërkombëtare dhe kombëtare.Organizatat kriminale e keqpërdorin globalizimin,gjegjësishtë janë më të pregaditun se sa vetë ideologjia e zhvillimit të globalizimit, ata krijojnë rethana të sofistikuaea për veprimin kriminogjen në shtetet të cilat synojnë kyqje në globalizimin ekonomik dhe progresin e ndryshimeve tekniko-teknologjike,në rendin e ri ekonomik
Nexhat Bexheti