Godo Mehmetaj:Pse po ikën kjo filiz?


PSE PO IKËN KJO FILIZE?

Pse po ikën kjo filizë?

nga kjo tokë e nga ky plis?

farën ta mblodhen me dorë,

arën pse po e ndërron?

Ishje e pastër fildishtë,

e zgjedhur kokërr më kokërr,

këtu tani po rritet drizë,

ti hedh rrënjë, në tokë të botës.

Mbetën gurët e zhuritur,

presin të bjerë shiu parë,

do mbijnë bimë të tjera,

a.do mbijë, prapë kjo farë?

Ktheu prap, në tokën mëmë,

se po mbin tershërë e egjër,

ti ishje farë nga të parat,

e zgjedhur per vënd të egër.