Hej ti o i mallkuar!Sami Arifi


Shkruan: Sami ARIFI

Hej ti o faqezi,
mbyte njerëz e djege shtëpi…
I bëre këto barbari,
mbyte pleq gra e fëmijë…

Solle nga Karpatet helm e zjarr,
humbe gjurmë t’njerëzve t‘parë…

Fute n‘terr kulturën e njerëzisë,
mbolle atë të egërsisë…
Pa u ndëshkuar ti nga drejtësia,
s’ka për t‘pa dritë njerëzia…

E tërë bota do t‘ketë tmerr,
nëse ti nuk vehesh n‘terr…
Federatën për ta ndëshkuar,
shtete t’pavarura n’Rusi për t’u krijuar…

Do t‘ketë dritë e tërë njerëzia,
kur ndëshkohet vrastari Serbia…
Do të kthjellet edhe Evrpoa,
ndriçim do t‘merr e tërë Bota….

Hej ti o i mallkuar,
kthehet drejtësia ku duhet shkuar…
Për t‘i humbur veset e këqia,
kah çan shpata
t‘çon drejtësia…