Hënën e vrejtur!Ajri Ramaj


Hënën gjithmonë e kam urryer, ajo gjithmonë më ka mashtruar

Asnjëherë të vërtetën s’ka treguar ,sa herë jam lutur e përgjëruar.

Hënë planet i’bukurisë, je e dashur për t’gjithë, me ngjyrën tënde Flori,

Të tuat rrezet argjendi, deri në tokë rrezatojnë, terrin e natës sfidojnë.

Eh,moj hënë e bekuara hënë, bashkë sa netë, kemi qarë halle,

Në sy të shihja e më shihje e t’pyesja,ku janë vallë,fëmijtë tanë?

Eh,moj hënë ndaj rri e vrejtur, dhe përgjigje jo dotë nuk jep,

E pse e sheh të gjithë globin?Ata si sheh,në ç’pjesë kanë shkuarë