Hyjnore-G.Llojdia


Hyjnore

G.Llojdia

1.

Kur zuri stërbima në Goronecë , krisën qelqet.

Shkreptima, një simfoni gjëmimtare.

“Grisnin” errësirën , qentë e kopesë,

tërë natën e fanitjes së madhe .

2.

Oxhakët nxinin nën rrezet e para,

shkundnin ende ”mjegulla të hirta”,

mes dy brigjeve të vivarit,

shtrihej oshtima.

3.

-U shurdhuam nga shurdhëria.

-U marrosëm nga marrëzia,

shushuritnin vajzëria.

4.

Lëndet në Pajame,ndër drurë u varën,

këmbanarja u rrëzua te kisha, krisi çatia.

Prifti ynë zuri kujën në mesditë:

-Kjo është shfaqje hyjnore,

tha në fillim,

në Goronecinë tonë mitik.