Ikën bijët e shqipes:Afërdita Koçiraj Selishta


Ikën Bijët e shqipes

Ikën bijtë e shqipes

Ikën me një shpres

Se atje ku do venin.

Do gjenin më mirë

E mira nuk ka fund

Ku do që të jeshë.

Atë që lë pas

Më nuk do ta gjeshë

S’more gjë me vete

Për veç se një trastë.

Çfarë kishe jetuar

I le të gjitha pasë

Dhe gjumi kurë të marë.

Ëndërron çfarë ke lënë

Ke lënë një thesarë

Që nuk do ta gjeshë më.

Ke lënë nënë e babë

Le vëndi ku ke lerë

Le diellin dhe hënën.

Që atje si gjenë

Po fletë shqiponja

Dhe krahët përplasë.

Zemra lotë i pikon

Për bijet e saj

Shpresoj një ditë e bukur.

Dhe te ne të vijë

Të gjithë bijët e shqipes

Të kthehen përsëri.

About Post Author