Ishkëlqejnë sytë-Fatmir Pushi


I SHKËQEJNË SYTË

Një vështrim i thellë i menduar,

moshën e re të talentit,

Plot me mendimin e thellë,

Suksese………dhe konkurrencë.

Po mamaja, babi, gjyshi ,gjyshja,

Po tezja ,motra, vëllai, e daja,

Në zemrën e saj………. ka diell,

Të gjithë njërzit e saj e duan.

Zjarrfiksja e vogël mendohet,

Mëndja si diell……… i ndricon,

Kudo e urojnë ……….suksese ,

Medaljet ndaj saj smungojnë

Diploma………..dhe trofe,

Medalje, urime, përqafime,

Bota është…… e ndërlikuar,

Mendimet e vajzës në progres.

Ajo do jetë dritë e diell,

Largë luftës, që rrëmben jetë,

Ajo do lumturi dije shkencë,

Që çdo njëri të jetoj i qetë.

Ajo thotë duhet të jeshë i qetë,

I ndërgjegjshëm dhe besnik

Dashuri i mirësi në këtë jetë,

Që jeta e të gjithëve të jetë pranvere.