Jannis Ricos-Ëndërr mesdite e verës-Shqipëroi: Lefter Shomo


JANNIS RICOS

PËRKTHIM DYGJUHËSH

TRADUZIONE BILINGUE

ËNDËRR MESDITE E VERËS (ΌΝΕΙΡO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

Dikur, lexonin mësimet tona, luteshin dhe thoshim dy edhe dy bëjnë katër..

Tani dy lule e dy rreze dielli s’ bëjnë katër, bëjnë shpirtin tonë..

Dhe një trëndafil edhe një fluturë s’ bëjnë dy, bëjnë një Perëndi..

Dhe një Perëndi bën gjithçka.

Shpirti ynë, pra, bashkë me shpirtin e Zotit sa bëjnë?

Mësuesi nuk e di..

Në e dimë sa bëjnë- Një!

E lexova këtë sot në librin e hapur të diellit, sot që harruam të gjithë librat

Shqipëroi: Lefter ShomoK/ 479j.r.α

&&&&&&&&&

SOGNO DI UN POMERIGGIO ESTIVO

( ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ)

Una volta, leggevamo le nostre lezioni, oravamo e dicevamo che due più due fa quattro..

Ora due fiori e due raggi solari non fanno quattro, fanno la nostra anima..

E una rosa più una farfalla non fanno due, fanno un Dio..

E un Dio fa tutto.

La nostra anima, dunque, insieme con l’ anima di Dio quanto fa?

Noi lo sappiamo quanto fa- Uno!

Ciò l’ abbiamo letto oggi nell’ aperto libro del Sole , oggi che abbiamo gia dimenticato tutti i libri.

Tradotto da: Lefter ShomoK/480 j.r.i.