Jelekçinjt ishin qendistaret të kadifes me fije ari-Prashaqevi Sahatçi


Jelekcinjt ishin qëndistarët te kadifes me fije ari, profesion super artistik.

Berati mbahesh nga punimet me te bukura, me te larmishme ,punonte me porosi dhe shumice ,ndiqnin tregjet e jashtme edhe te brendshëm. Dyqanet e tyre ishin me sofate,balle postes sot
,fillonin me dyqanin e qëndistarëve me te përmendur ,familja Naco.

Sakoja: Një pamje te qarte kemi nga afresket ,pikturuar ne kishat e shek XIV,qe janë edhe sot ne Berat. duhet te jene mbajtur edhe nga burrat e familjes Princerore Muzaka ,te cilët i përkisnin
rangut te larte. kulmin e zhvillimit shek.XV. Kadifja ish e importit, po me qe
punimet e jelekcinjve beratas ishin te cilësisë dhe elegancës edhe kadifja quhej:
“Kadifeja e Beratit”.

“Sakoja
që në nmberdhe

-As me thua e kujt je?

-E bija e reshperit

Nusja e Dylberit.”

Falma ,falma atë shtat ,

Të sjell sakon me sahat.

Një pallto të artë.

Të mbështjell me kartë.

A. Meqemea.

Shenim:Reshper -tregetar.

Dylberi mashkulli ne shkalle sipërore,
për bukuri dhe fizik te hijshëm, po njëkohës ishte bir zengjini.