Jeta e lumtur-Nexhat Bexheti


Jeta e lumtur

Në një botë të bukur e të ndritur

Jetën e lumtur unë e shoh si një udhëtim

Me ngjyra të ndritshme dhe zemër të pastërt

Kur gëzimi fillon në thellësi të mbrendshme

Në këtë udhëtim të gjatë të quajtur jetë

Gjejmë kuptimin në momentet e vogla dhe të mëdha

Dashurinë,miqësinë,kënaqësinë e vogël

Të gjitha bashkë ndërtojnë jetë të lumtur

Kështu,me shpirt të lehtë dhe zemër të hapur

Ecim përpara në rrugën e lumturisë

Me besim tek e bukura dhe e mira në jetë

Jetën e lumtur e përqafojmë me zemër

Nexhat Bexheti