Jeta është maratonë-Fatmir Pushi


FATMIR PUSHI

Një thikë pas shpine,

Do kaloj në veshët e tuaj të qetë,

Murmurima e një gënjeshtëre të but,

Do të lërë pluhur në sytë e miqve ,

Mund të jetë një faturë e rreme,

Një dipllom fallco, e bler me lekë,

E njërzve fallco, se ndryshku po rritet,

Duke shkelur, mbi shpirtin e të tjerëve.

Të gjithë vaprojmë, dhe unë vaproj,

Në cilin drejtim !..Ku?….pse ?….

E ardhmja është në tym …..

Por një rob,….. i ambicies ?….

Të bën të ngarosh, në nivel tjetër,

Kjo është një ……..maratonë,

Për kë ?……………pse ?…..

Kur të gjithë janë njësoj !…..

Edhe majtas edhe djathtas,

Çdo gjë është e zbrazët

Dhe ne vaprojmë, drejt askund,

Vaprojmë veçse tre muaj,

Se pastaj ngara mer fundë

Kush është fajtori , dihet ?..

Ata që hipën …….mbi “kuajt”.

Gushti iku me vapën,

Dhe dimri do vij shpejtë,

Kartelat, i dinë të gjithë hajdutët,

Vilat……….. e makinat luksoze,

Paraqisnin ………..pasurit e tyre,

Por prekuroria hesht dhe vetëm hesht,