Jeta-Shpresa Gashi Zurnaci


Shpresa Gashi Zurnaci

Kur lindëm, lindem te paster

dashuria e nënës ,ish thesar

Nuk njohëm frikë spatëm probleme,

krahët e nënës patëm besim.

Por, ndërsa u rritem

u rritën dhe dëshirat,

dhe shumë shpejt u skllaveruam

Sa më shumë shikonim

aq më shumë donim

kerkimi ynë për më shumë u be i pa trembur.

Etja jonë pêr më shumë nuk mund te shuhet,

sa më shumë kapnim,

më shumë e shtrëngonim.

Ne u përpoqem, dhe çgrabitem i grumbulluam,

pronat u bënë zoteria ynë

Dhe kur jemi te vjetër të vjedhurin thesar shikojmë

një shembull i keq i asaj, qe lakmia ka korrur.

Pëllëmbet tona ende te shtrenguara për te kapur

deri ne vdekjen tonë kur duart tona të hapen.

Shpresa Gashi Zurnaci

Mund të jetë një imazh i 1 person dhe shami koke

Shiko statistikat

Mbulimi i postimit: 343

Të gjitha reagimet:

23Ti, Besa Januzi-Rexhepi, Arti Jete dhe 20 të tjerë