Jotja fotografi-Valbona Kolaveri


Mëngjeset,

I mora mbi shpinë

Me një barrë të rëndë,

Brengash

Të stampuara,

Në një pashaportë

Të skanuar ngjyrash

Të dala boje shpirtit

Që presin

Të shpejtojnë ikje

I mora me ngut

Minutat në nisje

Ti shpërndaj

Qiejve të botës

Në mungesë,

Harruar

Syve të mi

E më pas,

Të djersij kohën,

E të derdh lot

Çdo ditë,

Tek mjaftohem

Me një mesazh në smart

E në duar

Tënden fotografi

V.Kolaveri