Kam ecur drejt në parrugën t’ime…Leonard Pipa


Kam ecur drejt në parrugën t’ime,

Kam numëruar zogjtë

degëzave të kërrusura nga pesha e tyre,

Gjurmët e lepujve,

Lëkurët e zhveshura të gjarpërinjve,

I kam futur sa më thellë në xhepat e shpuar.

Kam ecur drejt.

Parruga asnjëherë nuk u ankua për të pabërat e mia,

As gjethet,

Degët e thyera,

Fjerërat e shkelura me këpucët e mia gjithmonë jashtë mode…

Drejt, drejt kam ecur në parrugën t’ime,

lisave në Epir,

Tre cicërima,

Dy klithma,

Një dihatje.

Mos i keni parë?

Nuk e di ku i humba

Njëqind shekuj

më parë!