Kasam Shaqirvela-Menaxhimi paqësor me situatat


Shkruan Kasam ShAQIRVELA

MENAXHIMI PAQËSOR ME SITUATAT
(reciprociteti si vlerë treguese e barazisë)

Opozita në Republikën e Kosovës, sipas reagimeve të saja, duket se më shumë i intereson për pushtetin e saj sesa për shtetin e Kosovës. Partitë politike në Kosovë nuk kanë nivel politik shtetëror por e kanë atë nivel të udhëheqjes me shtetin që manifeston afinitete bajaktarizmi i koncentruar në lobim klanesh dhe militantësh politikë paçka se me këtë dëshirë për pushtet dhe vetë formën e tillë të qeverisjes dëmtohet rëndë shteti, pakësohet teritori, plaçkitet ekonoma shtetërore (shoqërore)…, e rëndësishme është vetëm egoja e tyre të kënaqet që, ata, përmes pushtetit ta kenë mundësinë të marrin pangopësisht nga e përgjithshmja dhe ta fusin në xhepin e vet të grisur që nuk mbushet kurrë. Siç bënë këto dy dekadat e fundit.. Dhe, po të kishin ndjenja për shtet, ata, do të dilnin në krah të mbrojtjes së gjithë teritorit të Republikës së Kosovës si shtet i Pavarur dhe Sovran në tërë teritorin e tij, pra edhe të Veriut të Mitrovicës dhe jo siç kanë dëshirë do injorantë ta quajnë Mitrovica Veriore ….sepse një gjë e tillë nuk ekziston ngaqë Mitrovica është një qytet me pjesën veriore ku ndikimi dhe kontrollimi në teren, i Serbisë, është prezent si dhe me pjesën jugore ku kanë ndikim e kontrroll strukturat shtetërore të Kosovës ndërsa ndërkombëtarët që janë present në Kosovë ata vetë le ta thuan haptas se për cilin opsion janë; për atë legjitim dhe Sovran të Republikës së Kosovës, të pranuar ndërkombëtarisht, apo për invadimin serb në zonën e veriut të pasur me xehe. Sepse, një shtet që pretendon të mbrojë të drejtat e pakicës së tij kombëtare në një shtet tjetër duhet së pari t’ua garantojë po ato të drejta një pakice tjetër kombëtare që jeton në shtetin e saj. Pra le ta dijnë mire dilitantët politikë se ky teritor nuk është as i Presidentit aktual apo të mëparshëm e as të ardhshëm dhe as i Kryeministrit aktual apo të mëpërshëm e të ardhshëm… por është i shtetit që thirret njësoj, për të gjithë banorët e tij, kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht; Republika e Kosovës, shtet I pavarur dhe sovran..! Prandaj edhe duhet të mbrohet nga të gjithë pa marrë parasysh përcaktimet politike, bindjet partiake , besimet fetare, përkatësitë nacionale,…pra ,të gjithë qytetarët(shtetasit) e Republikës së Kosovës duhet, në rastin e dhënë, t’i dalin zot vendit të vet..që udhëheqet nga udhëheqësit aktual e legjitim të shtetit të Kosovës të dalë nga vota e lirë në zgjedhjet në nivel local dhe nivel republican(qendror) …Të gjithë ata që veprojnë në dëm të kësaj kauze, dëshmojnë, padyshim, kolaboracionizmin me Kolonën e 5-të instaluar në Kosovë, qëmoti, në të gjitha planet apo rrafshet e jetës si ai: ekonomik, politik, ushtarak, policor, arsimor, kulturor, historik, gjuhësor, fetar…etj..!
Le ta dijnë mire të gjithë, si nga brenda si nga jashtë se, nuk ka dhe s’mund të ketë teritor që vlen më shumë apo teritor që vlen më pak, nuk ka dhe s’mund të ketë gjak njeriu që vlen më shumë dhe gjak njeriu që vlen më pak, sikurse që nuk mund të ketë as jetë që është e vlefshme dhe jetë që s’është e vlefshme…?! Prandaj dhe arsyetohet reciprociteti si vlerë treguese e barazisë..

About Post Author