Kasam Shaqirvela:Stinës së blertë


Stinës së blertë
(Pjetër Budit)

Bukur fort,…
urime e përgëzime
për, “Stinë e blertë”..!
“Në njërin krah të saj
stinë pranvere,
në krahun tjeter
shtrirje të sinorit”,
lum për ”Pjetër Budin”,
që e mbush zemrën
e çdo shqiptari,
dhe dejt në vlim
me gjakun blu
të Arbërorit”..!

© Kasam Shaqirvela

About Post Author