Kasëm Shaqirvela:Pranë shkëmbit


PRANË SHKËMBIT

Koha më kishte lënë mënjanë

Dikush tha se e paskan haruar

Mbase ua kujtoi dhe shpella

Këtu pranë meje…

Në mendime thelluar.

Ai që daltë e pati mendjen

Lexoi rrudhat në ballin tim

Disa folën skipas…

Për të moçmen gdhendjen

Për artin e vargut

E ca thanë se ishte,

I lashti shkrim…

I Pjellë-Argut.

About Post Author