Kjo është jeta-Dashnor Gërmizaj


(Pjesa e tretë)

Thënie

1. E vjetra ka të bëjë me moshën, ndërsa ndërsa i rrituri ka të bëjë me karakterin e tij…

2. Nuk e di se sa kohë më merr bukuria jote, sepse bukuria jote është si vera e papërpunuar…

3. Suksesi po të ecë nga dështimi në dështim ,por nuk duhet ta humbësh entuziazmin…

4. Sa më shumë që presësh Për diçka, aq më shumë e vlesëso kur e merr…

5. Jemi më të panjohur për vetveten, sepse kemi folur për të tjerët gjatë tërë jetën..