Koha-Fatbardha Budini


Ne duhet të gjejmë kohën të mendojmë

dhe kohën të lutemi dhe të gëzojmë.

Koha është burimi i fuqisë së kësaj jete

dhe fuqia më e madhe e çdo zemre.

Duhet të gjejmë kohën për tu qetësuar

dhe të gjejmë kohën të na duan dhe ti duam.

Koha është sekreti i rinisë së përjetshme

Është privilegj i dhënë prej Zotit

Është dita dhe nata që ai na bekoi

Koha duhet të jetë burim me zgjuarsi

dhe çelsi i suksesit tek çdo njeri.

Duhet të gjejmë kohë të bëjmë mirësi.

për të gjetur paqen që na vjen nga shpirti.

Autore: Fatbardha Budini.

Mund të jetë një imazh i re dhe horizont