Kohën dua ta kthej-Egzona Kryeziu


Kohën dua ta kthej

Ah…sa dua që kohën prapa ta kthej ti ndryshoj disa gjëra që dikur më ikën dhe se kuptova se si e pse?

Nganjëherë lutëm që përsëri fëmijë të jem…

ja filloj nga e para sepse ashtu zemra ma ndjen.

Dua me patjetër këto vite të fëmiris ti kthej sepse isha me e lumtur se sot dje

Andaj me patjetër dua që fëmijë përsëri të jem

Të ja filloj nga e para e zemra qetësi të më gjej.