Komuna  e Vitisë:resuset natyrore të pa shfrytëzuara !


Nazif Laçi

Komuna e Vitisë, si pjesë e gjeografisë shqiptare, i ka resuset e saj të shumta që ia ka dhuruar natyra. Këto pasuri janë të shumta, mbitokësore dhe nëntoksore, duke filluar që nga lumi Morava e Binçës. Ky, lum i pasur me ujë të bollshëm dhe të pastër, nuk shfrytëzohet edhe pse ka nevojë të madhe për te ( Ujë të pijës për 43 fshatëra, ujitjen e tokës dhe ndërtimit të një qendre turisike me ujin që grumbullohet me liqenin ). Ky, liqe mund të ngritet mbi fshatin e Shushkëve, që nuk ka kosto të madhe për ndërtim. Malet e bukura prej fshatit Debellde e deri te malet e Smirës, janë mrekulli e rrallë për zhvillimin e turizmit në të gjitha stintë vitit. Aktivizimi i shpatijeve të bukura të fshatit Debellde, që nuk janë më pakë të rëndësishme se shpatitë e Brezovicës dhe Rugovës, janë të mbuluar me dorë disa muaj gjatë dimërit, mund të krijeohen qendra të skijimit, si dhe turizmit veror e dimëror. Me aktivizimin e këtij projekti, mund të punësohen disa mijra veta, që kanë nevojë të madhe për punësim, rinia jonë e mrekullueshme.

Nazif Laçi

About Post Author