Kontributi i arsimit shqip ndër vite-Shkruan Nazif Laç


KONTRIBUTI I ARSIMIT SHQIP NDËRVITE

Arsimi shqip në trevat shqiptare të robruara ka zën fill gjatë Luftës së Dytë Botërore, sepse pushtuesit italian dhe gjeman i lejuan hapjën e shkollave në gjuhën amtare-shqipe. Pas përfundimit të kësaj lufte,trevat shqiptare padrejtësishtë vazhduan të mbesin nën okupimin serb dhe grek. Në Kosovë dhe Maqedoni janë hapur shkollat në gjuhën e bukur shqipe, por mungonte kuadri arsimor-mësuesit. Duke e falënderuar nënën Shqipëri, në Kosovë janë adhur mbi 200 mësues më të zellëshmit për të shpërndarë rreze drite. Në këtë angazhim janë organizuar edhe mësuesit vendor, kuptohët me shkollim fillor dhe kurse pedagogjike. Kështu ka lëshuar shtat arsimi shqip në Kosovë dhe trevat e tjera shqiptare në ish Jugosllavi.Arsimi shqip arin shkallën më të lartë gjatë viteve të 70-ta të shekullit XX, sepse hapët universiteti i Prishtinës me shumë degë të fakulteteve.Përsëri, falënderim nënës Shqipëri, sepse dërgoi pedagët më të shquar në universitetin e Prishtinës. Puna e arsimit shqip ka vazhduar pandërperë edhe në vitet e 90-ta, kur okupatori serb i mbylli shkollat në gjuhën shqipe. Meritë e veçantë ishte kuadri arsimor që sakrifikoi edhe jetën për ta mbajtë gjallë shkollën shqipe. Këtë përiudhë të arsimit shqip, shoqëria e jonë po e anashkalonë padretësishtë. Shumë arsimtarë sot nuk e gëzojnë as atë më themelore pensionin. Populli ynë arsimdashës e mbajti dhe sakrifikoi çdo gjë nga vetja për arsimin shqip.