Kosova ec përpara kur Serbisë i ndërpritet miklimi-Sami ARIFI


Shkruar nga Sami ARIFI
Kosova ec përpara kur Serbisë i ndërpritet miklimi

Serbia miklimohet (përkdhelet) qe 23 vite nga ndērkombētarēt edhe se ishte një shtet me aparat gjenocidial ndaj shteteve fqinje në katēr luftērat nē ish-federatën jugosllave, ajo miklimohej nga miqtē dhe armiqtē ndērkombētar, madje, edhe nga pērfaqēsues tē institucioneve tona. Tani ēshtē koha t’ju thuhet mjaftē pērgdheljeve tē Serbisē vēllait dhe aleatit tradicional tē Rusisē.

-Shqiptarēt janē pērjetēsisht falenderues SHBA-ve pēr ndihmēn qē ka dhēnē nēpēr kohē shteti amerikan pēr lirinë shtetēsinë e shqiptarēve…

-Amerika pa shqiptarēt nē kētē pjesē tē Evropēs nuk mund ta siguroj pozitēn e saj strategjike nē shtrirjen e ndikimit dhe ndērtimit tē demokracisē, meqē, shtetet sllave nē kētē pjesē tē Evropēs kanē pasur edhe tani kanë interesa tē pērbashkēta me Rusinē nē shtypjen e popujve jo sllavē, posaçērisht nē shtypjen, madje, edhe nē eliminimin fizik tē shqiptarēve…

-SHBA-tē forcojnē ndikinin e tyre tē pakontestuar në shtrirjen e demokracisë nē kētē pjesē tē Evropēs vetēm kur fuqizohen shqiptarēt nē trojet e tyre, fuqizohen nē njē shtet tē pērbashkēt, nē Shqipri natyrale… në këtë mënyrë shtetet sllave e në veçanti Serbia, aleati kryesor i Rusisë, humbë ndikimin e saj…

-Serbia me politikēn dualiste qē po ndjek tani nē fuqizimin ekonomik nëpërmjet Evropës dhe nē armatosjen e saj nga Rusia dhe nga miklimimet i shteteve të fuqishme nē anēn tjetēr ajo po fuqizohe si shtet kriminal ndaj shteteve fqinje…

  • Tani ēshtē koha Serbisisē t’i ndērpriten ledhatimet nē mēnyrē qē tē ecin pērpara proceset demokratike te shtetet fqinje e posaçērisht tē avansohet në drejtën e saj Kosova me shqiptarēt nē trojet e tyre etnike pēr tu eliminuar rreziku gjenocidial i Rusisē dhe i Serbisē…një herë e përgjithmonë ndaj shteteve që janë në ecje drejt përparimit që kanë synim proqeset demokratike…