Kosova është shtet funksional vetëm kur ligjet zbatohen edhe në veri të saj…Sami Arifi


Shkruar nga Sami ARIFI
Kosova është shtet funksional vetëm kur ligjet zbatohen edhe në veri të saj…

Kosova do të jetë shtet funksional ligjor vetëm atëherë kur faktori shqiptar për çështje kombëtare është unik në vendim-marrëje, para se gjithash faktori shqiptar brenda RK-së, posaçërisht një pjesë e opozitës mos të çojnë ujtë më mulli të Serbisë dhe mos t’i nërsejnë ndërkombëtarët që me informatat dëmëtuese të tyre ta bëjnë jo funksional shtetin e RK-së.

Është për keqardhje që një pjesë e opozitës më lehtë pranon dhënjen e territorit të Kosovës, për t’i dhënë pjesën veriore Serbisë se sa kryeministër Albin Kurtin, duke mos e ditur t’i ndaj vendimet e çështjesë së sovranitetit kombëtar prej fushatës zgjedhore…

Kur faktor shqiptar është unik në mbrojtjen e të drejtës legjitimie të popullit të tij duke kuptuar edhe pozitën strategjike që ka populli ynë në mesin e popujve sllavë, posaçërisht me Serbinë, ndërkombëtarët për shkak territorit strategjik që ka poppulli ynë për t’i ruajt interesat e tyre kundrejt Rusisë gjenocidiale në këtë pjesë të Evropës, patjetër, do ta mbështesin faktorin shqiptar, në këtë rast RK-së…

Me grupet kriminale serbe në veri të Kosovës s’ka se si të zbatohet ligji ndryshe përpos me forcën ligjore të shtetit të RK-së të zbatuar përmes policisë së shtetit që është siguri e brendshme e rendit kushtetues në vendin tonë…

Uroj që pozita dhe opozita e shtetit, për hirë të rënëve nëpër kohë për lirinë e atdheut, të jenë unik për funksionimin e forcsë ligjore në tërë territorin e RK-së…