Kosovë-Ymrije Beqiri


Kosovë,

Me plot lulëkuqe gjaku

Kosovë,

Mos e l’ësho bajrakun

Kosovë,

Djemtë e tu po udhëtojnë

Nuk dinë as ku po shkojnë

Kosovë,

Të dua edhe këmbëzbathur kur eca

Kosovë,

Të dua edhe kur rrebesht e shiut më bartën shumë herë

Nuk di

Çfarë t’ jap për këtë tokë

Më shumë se këtë kokë

E kam dëshmitar qiellin me yje

Jam betuar para tij,

Pasha këtë Perëndi Shumë shpejt do ta kërkojmë…

Ta bëjmë të Madhen Shqipëri!…