Krimi Serb – për Jani Kondon-Jashar H Selmanaj


Krimi Serb – Për Jani Kondon

K – krimi serb për Jani Kondon shqipëtarin

R – ikujtoj, se çka bënë shteti serb fashist

I – hekin plisin e BARDH, se ulni ardhetarin

M – akineria sllave më veprimin STALINIST

I – dhulli i jonë në statuj tmerr për barbarin.

S – erb për Jani Kondon çfarë do bëni tjetër

E – h, sa të ndyrë jeni në beograd akademik

R – itmi i krimit gjenezën e ka shumë të vjertër

B – etohen shkijet më shqiptar nuk bëhëm mik.

P – jell e shkaut e mallkuar sa bukur ju trilloni

Ë – shtë e verteta që ka mbetur lakuriq në shesh

R – ishqyrtoni krimin makabër e botës tregoni.

J – ani Kondon duan serbet ta përvetësojnë

A – serbe ardhacak nga rusia jeni mbeturina

N – atë e sketërrr serbia e duan të ndryshojnë

I – iku koha e juaj më gënjeshtra fundrina.

K – ondon shqipen s’ tjetërson kurr gjakatari

O – h, më vjen më vjell kur e kujtoj këtë veprim

N – inullat shqip, sa i poshter është barbari

D – uan të zhdukin ty o biri jonë o kolos o trim

O – h, këtë masakër shka, se duron SHQIPËTARI

N – e jemi Ilirë e Pellazg e s’ durojmë këtë KRIM.