Ku je-Nexhat Bexheti


Të kërkoj nga lindja në perëndim

Nga veriu në jug, i rraskapitur në mundim

Oj sorkadhe qafë gjatë,ballë ilire, bel hollë

Më e ndritshmja fytyrë rrumbullake si mollë

Rotullohem  rotull, rotull si vorbullë në ujë

Digjem nga malli prush duhani me bujë

Shëndrohem  në tym, e nga ajri  lëshohem

Si pika shiu,mbi ty të ngjitem,e mos largohem

Këtë që e rëfej s’shtë mahi por shpirtërore

Trupi ytë,madhështorë,stoike si përmendore

Nëpër mes syve tua e shikoj botën

Rethanat më pengojnë,nga sikleti e thej  gotën

 Nexhat Bexheti