Kudo që të shkosh-Murtez Asllani


Në secilin vend

ku mblidhet kuvendi

merr ndonjë këshillë

dhe flet kur t’vjen rendi.

Në secilin katund

siguro një konak,

kështu më porositi

gjyshi im plak.

Kudo që të shkosh

gjej miq e shokë,

se s’jetohet vetëm

në të rrejshmen botë.

Fol fjalë të ëmbla

dhe mendo pak,

mos i hidhëro njerëzit,

mos u hyj në hak.

Kurrë mos shit mend

se secili ka pak tru,

ruaju nga fjala jote

sa s’more një dru.

Mos nënçmo askend

fol me mençuri,

se edhe strinca e vogël

sa për vete di.

Jeto me nder

dhe lë ndonjë vepër,

mos llomotit shumë

por lë diçka n’letër.

Ik nga pakujdesia

se keq e pëson

e then qafën diku

atëherë kur s’mendon.