“Kundër erës” përkthyer nga Irma Kurti


“Kundër erës” përkthyer nga IRMA KURTI

Disa fjalë
ndrijnë
si farat e plepit
Ngrihen
vërtiten nga era
rrëzohen
Të vështira për t’u kapur
larg zhvendosen
si farat e plepit
Disa fjalë
tokën lirojnë
ndoshta më vonë
Ato krijojnë një hije
një hije të hollë
ndoshta edhe jo . . .

Hans Magnus Enzensberger
(Gjermani 11.11.1929-24.11.-2022)

Përktheu në shqip: IRMA KURTI
Bashkëpunoi: GERMAIN DROOGENBROODT

Pikturë nga John Hacking, Holandë

About Post Author