Lefteris Papadhopoulos-Përflaket lindja:Shqipëroi:Lefter Shomo


LE F T E R S H O M O

LEFTERIS PAPADHOPOULOS
PËRFLAKET LINDJA
( ΑΝΑΒΕΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ)

Τhyen, shkërmoq shegën kjo jetë
I shkoq, kokrrat grimcuar
Mëngjesi zgjuar kur më gjen
Në mes këmbëve të tua.

Përflaket lindja si gjithmonë
E vërteta del sheshit ,hapur
Kur më çukitin si një zog
Këmbët e tu të zbathur.

Në mes kohës i humbur mbes
Si rrënjë dheut ngulshëm
Kur për në valle më tërheq
Trupi yt i pambarushëm.

Shqipëroi nga origjinali: Lefter ShomoK/29 l.p.α

About Post Author